Vés al contingut (premeu Retorn)

Serveis

Consergeria

 • Recepció i atenció presencial i telefònica als usuaris

Resoldre consultes dels usuaris o vehicular-les amb l´objectiu de resoldre-les

 • Suport a la docència

Realitzar el control i distribució del material necessari per a la docència: retoladors, guixos, esborradors, fulls d´exàmens, etc.

 • Suport a congressos i actes protocolaris

Obrir i preparar les sales institucionals abans de quasevol esdeveniment, revisant equipament informàtic bàsic, micrófons i altaveus, mobiliari, etc, i distribuint el material que sigui necessari per realitzar l´acte.

 • Gestió dels diferents espais docents

 Obrir i tancar els diferents espais docents segons planificació acadèmica i supervisar l´estat general per garantir el correcte funcionament, prèvia revisió i posta a punt de l´equipament i material (rack multimèdia, projector, guix, pantalla, mobiliari, llums de l´espai, etc...)

 • Supervisió de l´estat general d´espais i instal·lacions

Revisió d´espais i elements que en formen part dels edificis del Campus, notificant en cas d´incidència mitjançant els canals adients al Servei de manteniment i als Serveis informàtics per la seva resolució.

 • Lliurament de claus i targetes d'accés als espais i als rack's multimèdia de les aules

Gestionar les claus i targetes d´accés als espais a més de les claus dels rack´s multimedia, totes elles ubicades a l´espai de consergeria. Fer el lliurament d´aquest material quan els usuaris ho demanin i realitzar el seu control.

 • Servei de correu intern UPC

Coordinar la recollida/entrega de documentació, correu i paqueteria a nivell intern de la UPC i posterior distribució interna al Campus de Manresa. Aquest servei es realitzarà els dilluns, dimecres i divendres laborables

 • Servei de correu extern

Lliurament de cartes i cartes certificades a l´oficina de Correus així com recepcionar i gestionar el correu recepcionat.

 • Servei missatgeria/paqueteria

Coordinar l´enviament de paqueteria des del Campus de Manresa així com gestionar la paqueteria recepcionada.

 • Megafonia

Comunicació en cas d´incidència i activació en cas d'emergència

 • Gestió dels taulers d'anuncis
 • Gestió objectes perduts

Actualitzat:  novembre 2020

Serveis externs

Neteja i recollida selectiva

 • Servei de neteja

La UPC té un contracte amb l'empresa ISS FACILITY SERVICES, SA pel servei de neteja el qual s'encarrega de mantenir en òptimes condicions d'higiene i desinfecció els edificis, espais i resta de zones d'ús comú del Campus de Manresa, utilitzant productes respectuosos tant amb el medi ambient com amb la salut laboral.

Es manté en tot el Campus la correcta gestió de residus i es garanteix un sistema de recollida selectiva que es va adequant a les directrius de millora que proposa la Universitat.

 • Recollida de material informàtic obsolet

Es coordina la recollida de material informàtic obsolet. Al pati interior de l'Escola hi ha ubicades unes gàbies destinades a aquest servei de recollida.

                 Adjudicatari: ELECTRORECYCLING

 • Recollida de piles
Contenidor de recollida  situat davant el despatx 1046 de la planta 0 del MN1
 • Recollida de tóner

Contenidor de recollida situat davant el despatx 1030 de la planta 0 del MN1

L'empresa ELECTRORECYCLING s'encarrega de la recollida

 • Destrucció de documents

Els documents a destruir són tots aquells que contenen dades personals o confidencials i que no es poden llençar als contenidors de recollida selectiva habitual.

Quan tingueu un volum important de documentació a destruir, si us plau, contacteu amb serveis.epsem@upc.edu i gestionarem la recollida.

Seguretat

La seguretat engloba els serveis de vigilància i auxiliars de control que la Universitat contracta per tal d'oferir cobertura als campus i edificis de la UPC

 • Servei de vigilància 

Destinat a la protecció dels espais i béns de l'Escola així com a donar cobertura en determinats esdeveniments que es celebrin al Campus.

                 Adjudicatari: PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA

 • Servei d'auxiliars de control 

Dóna suport logístic al personal de consergeria de l'Escola de forma diària i coordina el funcionament del Museu Valentí Masachs els dies d´obertura al públic en festiu.

                 Adjudicatari: INTEGRA MGS CET CATALUNYA, SL.

 

Bar-Restaurant

Al Campus hi ha un bar restaurant situat a la EPSEM que ofereix menú diari
 • Ubicació: Edifici MN2, planta 0

 • Adjudicatari: JOSÉ MARIA GOMBAU PLAYÀ

 • Horari: Dilluns a divendres de 07:30h a 19h

 

Vending

Al Campus hi ha 4 punts de subministrament de begudes i menjar: 

EPSEM

Ubicació: Edifici MN3 - Planta 0 – Màquina de cafè / Màquina d´aliments

Ubicació: Edifici MN2 (Pati interior) - Planta 0 – Màquina de begudes

Ubicació: Edifici MN1 - Planta 0 – Màquina de cafè

BCUM

Ubicació: Edifici MN3 - Planta 0 – Màquina d'aigües

 

Actualitzat:  novembre 2020