Vés al contingut (premeu Retorn)

Serveis

 

 • Planificació econòmica de l'Escola, departaments, UTG i Museu 

  • Anàlisi de necessitats i viabilitat de projectes
  • Elaboració del pressupost anual i plans plurianuals d'inversió
  • Seguiment i avaluació del pressupost. 
  • Elaboració d'informes econòmics de les unitats.
 • Execució del pressupost de l’escola, departaments,UTG i museu.

  • Obertura i tancament del pressupost.
  • Normativa tancament de l’exercici.
  • Facturació a Tercers.
  • Gestió d’ingressos i cobraments.
  • Explotació de pressupost a SAP.
  • Gestió de l’inventari.
  • Elaboració de presentacions i informes per als òrgans de govern.
  • Seguiment i control de la morositat.
 • Gestió de la tresoreria

  • Pagaments: transferència.
  • Gestió de llibres de banc i caixa.
  • Conciliació bancària i arqueig de caixa.
  • Explotació de dades a SAP.
 • Adquisició de béns i serveis

Compres a càrrec del pressupost de capítol II (docència, administració, etc.,)

Enviar correu a l’adreça compres.utgmanresa@upc.edu indicant partida pressupostària, NIF proveïdor, import net (sense IVA), justificació de l'adquisició i descripció del producte/servei.

  • Prospectiva de mercat.
  • Gestió de compres.
  • Informes comparatius.
  • Expedients de contractació administrativa.
 • Gestió econòmica de pressupostos específics

  • Viatges docents i d’estudis, convocatòries escoles, actes institucionals, etc.
Desplaçaments a càrrec del pressupost de capítol II

 Anar a l'eina de viatges, emplenar la documentació i comunicar-ho per correu electrònic a  o personalment a gestió econòmica.

 

  • Justificació econòmica d'ajuts i projectes (gestió Servei d'Economia).
 • Informació personal i documental

  • Gestió web (part recursos: definició/actualització de continguts, ...)
  • Elaboració de guies de serveis
  • Gestió documental: Organització de l’arxiu físic

 Més Informació 

 

Enllaç al Servei de Patrimoni de la UPC(obriu en una finestra nova)

Guia de compres de la UPC

 

Directrius de contractació de viatges de la UPC(obriu en una finestra nova)

Manual de gestió econòmica, apartat 8.Despeses de viatge(obriu en una finestra nova)

Resum de la normativa(obriu en una finestra nova)

Imports de les dietes(obriu en una finestra nova)

Eina de viatges