Comparteix:

Català

La Unitat Transversal de Gestió de la UPC Manresa (UTGM), té com a funció bàsica donar suport de gestió i serveis a les diverses unitats acadèmiques. Els serveis que oferim son:

 

Memòries de servei