Comparteix:

L’Àrea de Suport a Departaments de la UTG del Campus de Manresa a és l’encarregada d’assessorar i donar el suport administratiu als equips directius i al PDI/PAS dels Departaments amb seu o secció a l'EPSEM d’acord amb les normatives aplicables i els procediments i directrius de la UPC. .