Comparteix:

Àrea encarregada de la gestió econòmica de les unitats que formen part del Campus UPC de Manresa

L'Àrea de Recursos Econòmics s'encarrega de la gestió del pressupost de les diferents unitats que formen part de la Unitat Transversal de Gestió de Manresa, d'acord amb la normativa vigent, les instruccions de gerència i les directrius d'aquestes unitats, amb la finalitat de garantir una gestió eficaç i un servei eficient.