Comparteix:

El Serveis TIC o Serveis Informàtics, gestionem totes les prestacions TIC de l'EPSEM.

L'Àrea de Serveis TIC de l'EPSEM som responsables de prestar serveis en les tecnologies de la informació i comunicació a tota la comunitat del campus UPC Manresa per facilitar el desenvolupament de les seves funcions.

Planifiquem, desenvolupem, configurem i donem suport a espais d'aprenentatge, participem i impulsem projectes d'innovació docent, posem les eines TIC necessàries per tota la gestió universitària, mantenim les infraestructures i xarxes de comunicacions i fem qualsevol tasca relacionada amb les TIC, d’acord a les normatives de gestió  universitària, el marc legal aplicable, les directrius de la UPC i de la normativa vigent de l’Escola. 

Donem suport al desenvolupament de la docència, recerca, direcció i gestió  i garantim un servei eficaç i eficient a tots els usuaris.

A continuació, pots consultar tot el nostre catàleg de serveis segons al col·lectiu al què pertanyis: