Comparteix:

Escriptoris Virtuals (Ravada, CoronaEPSEM)

Escriptoris Virtuals i Accés remot als ordinadors de les aules

Aquest és un servei que oferim perquè els estudiants i PDI puguin fer servir, des de casa, el programari de les aules informàtiques del Campus. 

Qualsevol usuari de la UPC de Manresa pot utilitzar-lo.

Els dos sistemes utilitzats són els Escriptoris Virtuals (RavadaVDI) i el CoronaEPSEM. 

Els escriptoris virtuals corren en un servidor de la UPC Manresa, i tenen disponibles diverses màquines virtuals segons el software que es necessita: Ubuntu, Windows amb software de matemàtiques, programari bàsic per PAS, etc.

El CoronaEPSEM permet engegar i utilitzar remotament les màquines de l'Aula Info 3. D'aquesta manera permet utilitzar també software que requereix una targeta gràfica potent. 

A continuació trobareu els manuals de com connectar-vos a cada un dels serveis:  

Documentació relacionada

Actualitzat: març de 2023

Keywords
PDI EST