Comparteix:

Consergeria, Seguretat, Neteja, Bar-Restaurant, Vending

 

La finalitat de l´àrea de FACILITIES és coordinar i assessorar l'activitat de serveis prestats tant a nivell intern com per exemple el de Consergeria, o a nivell extern com el de les empreses adjudicatàries dels serveis de Seguretat, Neteja, o Restauració que operen al Campus de Manresa (EPSEM i BCUM).

Tanmateix l´àrea s´encarrega de supervisar el compliment de les normatives relacionades amb aquests serveis, amb l'objectiu de  garantir i oferir un servei eficaç, sostenible i eficient.

 

Consergeria 

Serveis externs 
Seguretat, Neteja, Bar-restaurant i Vending