Vés al contingut (premeu Retorn)

Consergeria

 • Recepció i atenció presencial i telefònica als usuaris

Resoldre consultes dels usuaris o vehicular-les amb l´objectiu de resoldre-les

 • Suport a la docència

Realitzar el control i distribució del material necessari per a la docència: retoladors, guixos, esborradors, fulls d´exàmens, etc.

 • Suport a congressos i actes protocolaris

Obrir i preparar les sales institucionals abans de quasevol esdeveniment, revisant equipament informàtic bàsic, micrófons i altaveus, mobiliari, etc, i distribuint el material que sigui necessari per realitzar l´acte.

 • Gestió dels diferents espais docents

 Obrir i tancar els diferents espais docents segons planificació acadèmica i supervisar l´estat general per garantir el correcte funcionament, prèvia revisió i posta a punt de l´equipament i material (rack multimèdia, projector, guix, pantalla, mobiliari, llums de l´espai, etc...)

 • Supervisió de l´estat general d´espais i instal·lacions

Revisió d´espais i elements que en formen part dels edificis del Campus, notificant en cas d´incidència mitjançant els canals adients al Servei de manteniment i als Serveis informàtics per la seva resolució.

 • Lliurament de claus i targetes d'accés als espais i als rack's multimèdia de les aules

Gestionar les claus i targetes d´accés als espais a més de les claus dels rack´s multimedia, totes elles ubicades a l´espai de consergeria. Fer el lliurament d´aquest material quan els usuaris ho demanin i realitzar el seu control.

 • Servei de correu intern UPC

Coordinar la recollida/entrega de documentació, correu i paqueteria a nivell intern de la UPC i posterior distribució interna al Campus de Manresa. Aquest servei es realitzarà els dilluns, dimecres i divendres laborables

 • Servei de correu extern

Lliurament de cartes i cartes certificades a l´oficina de Correus així com recepcionar i gestionar el correu recepcionat.

 • Servei missatgeria/paqueteria

Coordinar l´enviament de paqueteria des del Campus de Manresa així com gestionar la paqueteria recepcionada.

 • Megafonia

Comunicació en cas d´incidència i activació en cas d'emergència

 • Gestió dels taulers d'anuncis
 • Gestió objectes perduts

Actualitzat:  novembre 2020