Vés al contingut (premeu Retorn)

AGA - Àrea de Gestió Acadèmica

Gestió dels tràmits i serveis dels processos associats als estudis de Grau i Màster de l’EPSEM (programació de la docència, orientació i acollida dels estudiants, gestió acadèmica dels estudis, gestió de les pràctiques externes, relacions internacionals, publicació d’informació acadèmica, ...) d’acord a les normatives de gestió universitària, el marc legal aplicable, les directrius de la UPC i de la normativa vigent de l’Escola, amb la finalitat de donar suport al desenvolupament de la docència i de garantir un servei eficaç, eficient i sostenible a tots els usuaris.

Tiquets Àrea de Gestió Acadèmica
Atenció on-line
Gestió de consultes via tiquet Demana

E-Secretaria
Intranet per a la gestió de l'expedient


TRÀMITONQUAN
Preinscripció universitària per a estudis de grau 
Preinscripció universitària per a estudis de màster Preinscripció

Q1:

Sol·licitud:del 7 de gener de 2021 fins el 8 de setembre de 2022

Publicació llistats d'admesos: 12 de juliol (web)

Publicació llistats d'admesos convocatòria extraordinària: 12 de setembre (web)

 

Q2:

Sol·licitud: fins el 9 de desembre de 2022

Publicació llistats d'admesos: 20 de gener de 2023 (web)

ACCÉS - GRAUS
Estudi previ de reconeixements o convalidacions de crèdits per estudis universitaris Seu electrònica

Presentació de sol·licituds i documentació:

Q1: els mesos d'abril i maig

Q2: els mesos de novembre i desembre
SOL·LICITUD D'ACCÉS DIRECTE AL CENTRE PER CANVI D'UNIVERSITAT I/O CANVI D'ESTUDIS UNIVERSITARIS - GRAUS
Sol·licitud de trasllat d’expedient (informació del tràmit) Seu electrònica (prèviament cal consultar la informació del tràmit)

Q1:

Sol·licitud: del 15 de juny al 15 de juliol de 2022

Publicació llistats d’admesos: 2 de setembre (web)

 

Q2:

Sol·licitud: del 15 de desembre fins el 31 de gener de 2023

Publicació llistats d’admesos: 7 de febrer (web)
Sol·licitud de canvi d'estudis de GRAU E-Secretaria

Q1:

Sol·licitud: del 15 de juny al 15 de juliol de 2022

Resolució: E-Secretaria

 

Q2:

Sol·licitud: del 15 de desembre fins el 31 de gener de 2023

Resolució: E-Secretaria

Sol·licitud d'especialitat al finalitzar la fase comuna  d'estudis de GRAU E-Secretaria

ATENCIÓ: Termini ampliat fins el 15 de juliol de 2022

Sol·licitud: del 15 de juny al 30 de juny 

Resolució: E-Secretaria

 

Q1:

Sol·licitud: del 15 de desembre al 31 de gener de 2023

Resolució: E-Secretaria

 

Q2:

Sol·licitud: de l'1 al 30 de juny de 2023

Resolució: E-Secretaria

MATRÍCULA
Presentació de la documentació per a descomptes a la matrícula (família nombrosa, ...)  Tiquet Demana

Fins a 2 dies abans del dia assignat per fer la matrícula

Dipòsit de l’ordre SEPA signada E-Secretaria

Dies de matrícula (estudiants nous de GRAU)

 

**  Enquesta estudiants nous ingrés  **

E-Secretaria

Q1:

15 i 18 de juliol : 1a preferència

20 de juliol: Reclamacions i assignació definitiva

26 i 27 de juliol: 2a assignació

5 i 6 de setembre: Reclamacions de la 2a assignació i 1a reassignació

13 de setembre: 2a reassignació de juny

19 de setembre: 3a reassignació de juny

27 de setembre: 4a reassignació de juny

28 de setembre: Assignades a la convocatòria de setembre

 

Q2: 9 de febrer

Dies de matrícula (estudiants de GRAU del centre) E-Secretaria

Q1: del 19 al 21 de juliol i del 5 al 6 de setembre de 2022

 

Q2: 9 i 10 de febrer de 2023
Dies de matrícula (estudiants nous de MÀSTER) E-Secretaria

Q1: del 5 al 6 de setembre de 2022

 

Q2: 9 i 10 de febrer de 2023

Dies de matrícula (estudiants de MÀSTER del centre) E-Secretaria

Q1: del 19 al 21 de juliol i del 5 al 6 de setembre de 2022

 

Q2: 9 i 10 de febrer de 2023

Matrícula dels estudiants no matriculats el quadrimestre anterior Tiquet Demana

Q1:

  Sol·licituds: fins el 20 de juliol

  Matrícula: 21 de juliol

 

  Sol·licituds: fins el 5 de setembre

  Matrícula: 6 de setembre

Q2:

  Sol·licituds: fins el 9 de febrer

  Matrícula: 10 de febrer
Sol·licituds de modificació de matrícula E-Secretaria

Q1: fins el 16 de setembre (estudiantat de grau) i fins el 23 de setembre (estudiantat de màster)

 

Q2: fins el 24 de febrer
Sol·licituds de baixa d’assignatures o de baixa de matrícula E-Secretaria

Q1: fins el 31 d’octubre

 

Q2: fins el 31 de març (per a l'estudiantat amb beca, la data finalitza el 24 de febrer)
Sol·licitud de renúncia a la matrícula Seu electrònica

Q1: fins el 31 d’octubre

 

Q2: fins el 31 de març (per a l'estudiantat amb beca, la data finalitza el 24 de febrer)

Simultaneïtat d'estudis entre Graus

 

PRÀCTIQUES A L'EMPRESA
Informació sobre les pràctiques a l'empresa Web  Tot l'any
RECONEIXEMENTS / CONVALIDACIÓ D'ESTUDIS
Reconeixement/convalidació de crèdits per estudis universitaris Seu electrònica

Q1: Sol·licitud: del 15 de juny al 15 d'octubre de 2022

 

Q2: Sol·licitud: de l'1 de desembre al 31 de gener de 2023

L'informe de reconeixement s'envia al correu indicat a la instància 
Convalidació de crèdits per CFGS (per als estudiants de GRAU) Seu electrònica

Q1:  Sol·licitud: del 15 de juny al 15 d'octubre de 2022

 

Q2: Sol·licitud: de l'1 de desembre al 31 de gener de 2023

 

Resolució: consultar a E-Secretaria 
ALTRES RECONEIXEMENTS DE CRÈDITS
Reconeixement de crèdits optatius per estada de mobilitat E-Secretaria Al finalitzar l'estada de mobilitat
Acreditació de la competència en 3a llengua (per als estudiants de GRAU) Seu electrònica
Reconeixement de crèdits per experiència laboral Seu electrònica

Q1: Sol·licitud: Del 7 al 21 d’octubre

 

Q2: Sol·licitud: Del 6 al 22 de març

Convalidació de crèdits optatius per CFGS (als estudiants de GRAU). A sol·licitar el darrer curs Seu electrònica

Q1: Sol·licitud: Del 7 al 21 d’octubre

 

Q2: Sol·licitud: Del 6 al 22 de març

Reconeixement de crèdits per activitats d'extensió universitària com Dynamics, idiomes, ... (per als estudiants de GRAU) Seu electrònica

Q1: Sol·licitud: Del 7 al 21 d’octubre

 

Q2: Sol·licitud: Del 6 al 22 de març

CONTINUÏTAT D'ESTUDIS
Sol·licitud de continuïtat d’estudis (no aptes de rendiment de 1r any / Fase Inicial /...)  E-Secretaria

Q1: Sol·licitud: fins el 15 de juliol - Matrícula 5 i 6 de setembre

 

Q2: Sol·licitud: fins el 15 de febrer - Matrícula 9 i 10 de febrer

 

Resolució: consultar E-Secretaria

MOBILITAT
Sessió informativa per estudiants que volen marxar el curs 2022/23 (QTardor i QPrimavera) Meet i presencial

 

Sol·licitud de mobiliat per al curs 2023/24 E-Secretaria

Gener - Febrer 2023

TREBALL FINAL D'ESTUDI
Inscripció i registre Aplicació Borsa de TFE

Q1: Del 4 al 30 de juny de 2022

 

Q2: Del 3 d'octubre al 27 de gener de 2023

Matrícula del TFE E-Secretaria

Els mateixos dies que la matrícula ordinària

TÍTOL
Sol·licitud de títol E-Secretaria

2021/22 Q2: A partir del 22 de juliol

2022/23:

Q1: A partir de mitjans de febrer

Q2: A partir de mitjans de juliol

Recollida de títol o Suplement Europeu del Títol (SET) Gestió acadèmica. Amb cita prèvia