Vés al contingut (premeu Retorn)

AGA - Àrea de Gestió Acadèmica

Gestió dels tràmits i serveis dels processos associats als estudis de Grau i Màster de l’EPSEM (programació de la docència, orientació i acollida dels estudiants, gestió acadèmica dels estudis, gestió de les pràctiques externes, relacions internacionals, publicació d’informació acadèmica, ...) d’acord a les normatives de gestió universitària, el marc legal aplicable, les directrius de la UPC i de la normativa vigent de l’Escola, amb la finalitat de donar suport al desenvolupament de la docència i de garantir un servei eficaç, eficient i sostenible a tots els usuaris.

Tiquets Àrea de Gestió Acadèmica
Atenció on-line
Gestió de consultes via tiquet Demana

E-Secretaria
Intranet per a la gestió de l'expedient


TRÀMITONQUAN
Preinscripció universitària per a estudis de grau 
Preinscripció universitària per a estudis de màster Preinscripció

Q1:

Sol·licitud:del 7 de gener de 2021 fins el 8 de setembre de 2022

Publicació llistats d'admesos: 12 de juliol (web)

Publicació llistats d'admesos convocatòria extraordinària: 12 de setembre (web)

 

Q2:

Sol·licitud: fins el 9 de desembre de 2022

Publicació llistats d'admesos: 20 de gener de 2023 (web)

ACCÉS - GRAUS
Estudi previ de reconeixements o convalidacions de crèdits per estudis universitaris Seu electrònica

Presentació de sol·licituds i documentació:

Q1: els mesos d'abril i maig

Q2: els mesos de novembre i desembre

L'informe de reconeixement s'envia al correu indicat a la instància

SOL·LICITUD D'ACCÉS DIRECTE AL CENTRE PER CANVI D'UNIVERSITAT I/O CANVI D'ESTUDIS UNIVERSITARIS - GRAUS
Sol·licitud de trasllat d’expedient (informació del tràmit) Seu electrònica (prèviament cal consultar la informació del tràmit)

Q1:

Sol·licitud: del 15 de juny al 15 de juliol de 2022

Publicació llistats d’admesos: 2 de setembre (web)

 

Q2:

Sol·licitud: del 15 de desembre fins el 31 de gener de 2023

Publicació llistats d’admesos: 7 de febrer (web)
Sol·licitud de canvi d'estudis de GRAU E-Secretaria

Q1:

Sol·licitud: del 15 de juny al 15 de juliol de 2022

Resolució: E-Secretaria

 

Q2:

Sol·licitud: del 15 de desembre fins el 31 de gener de 2023

Resolució: E-Secretaria

Sol·licitud d'especialitat al finalitzar la fase comuna  d'estudis de GRAU E-Secretaria

Q1:

Sol·licitud: del 15 de desembre al 31 de gener de 2023

Resolució: E-Secretaria

 

Q2:

Sol·licitud: de l'1 al 30 de juny de 2023

Resolució: E-Secretaria

MATRÍCULA
Presentació de la documentació per a descomptes a la matrícula (família nombrosa, ...)  Tiquet Demana

Fins a 2 dies abans del dia assignat per fer la matrícula

Dipòsit de l’ordre SEPA signada E-Secretaria

Dies de matrícula (estudiants nous de GRAU)

 

**  Enquesta estudiants nous ingrés  **

E-Secretaria

Q1:

15 i 18 de juliol : 1a preferència

20 de juliol: Reclamacions i assignació definitiva

26 i 27 de juliol: 2a assignació

5 i 6 de setembre: Reclamacions de la 2a assignació i 1a reassignació

13 de setembre: 2a reassignació de juny

19 de setembre: 3a reassignació de juny

27 de setembre: 4a reassignació de juny

28 de setembre: Assignades a la convocatòria de setembre

 

Q2: 9 de febrer

Dies de matrícula (estudiants de GRAU del centre) E-Secretaria

Q1: del 19 al 21 de juliol i del 5 al 6 de setembre de 2022

 

Q2: 9 i 10 de febrer de 2023
Dies de matrícula (estudiants nous de MÀSTER) E-Secretaria

Q1: del 5 al 6 de setembre de 2022

 

Q2: 9 i 10 de febrer de 2023

Dies de matrícula (estudiants de MÀSTER del centre) E-Secretaria

Q1: del 19 al 21 de juliol i del 5 al 6 de setembre de 2022

 

Q2: 9 i 10 de febrer de 2023

Matrícula dels estudiants no matriculats els dos últims quadrimestres Tiquet Demana

Q1:

  Sol·licituds: de l'1 al 20 de juliol

  Matrícula: 21 de juliol

 

  Sol·licituds: del 21 de juliol fins el 5 de setembre

  Matrícula: 6 de setembre

Q2:

  Sol·licituds: de l'1 al 9 de febrer

  Matrícula: 10 de febrer
Sol·licituds de modificació de matrícula E-Secretaria

Q1: fins el 16 de setembre (estudiantat de grau) i fins el 23 de setembre (estudiantat de màster)

 

Q2: fins el 24 de febrer
Sol·licituds de baixa d’assignatures o de baixa de matrícula E-Secretaria

Q1: fins el 31 d’octubre

 

Q2: fins el 31 de març (per a l'estudiantat amb beca, la data finalitza el 24 de febrer)
Sol·licitud de renúncia a la matrícula Seu electrònica

Q1: fins el 31 d’octubre

 

Q2: fins el 31 de març (per a l'estudiantat amb beca, la data finalitza el 24 de febrer)

Simultaneïtat d'estudis entre Graus

 

PRÀCTIQUES A L'EMPRESA
Informació sobre les pràctiques a l'empresa Web  Tot l'any
RECONEIXEMENTS / CONVALIDACIÓ D'ESTUDIS
Reconeixement/convalidació de crèdits per estudis universitaris Seu electrònica

Q1: Sol·licitud: del 15 de juny al 15 d'octubre de 2022

 

Q2: Sol·licitud: de l'1 de desembre al 31 de gener de 2023

L'informe de reconeixement s'envia al correu indicat a la instància 
Convalidació de crèdits per CFGS (per als estudiants de GRAU) Seu electrònica

Q1:  Sol·licitud: del 15 de juny al 15 d'octubre de 2022

 

Q2: Sol·licitud: de l'1 de desembre al 31 de gener de 2023

 

Resolució: consultar a E-Secretaria 
ALTRES RECONEIXEMENTS DE CRÈDITS
Reconeixement de crèdits optatius per estada de mobilitat E-Secretaria Al finalitzar l'estada de mobilitat
Acreditació de la competència en 3a llengua (per als estudiants de GRAU) Seu electrònica (per acreditació amb certificat d'idiomes)
Reconeixement de crèdits per experiència laboral Seu electrònica

Q1: Sol·licitud: Del 7 al 21 d’octubre

 

Q2: Sol·licitud: Del 6 al 22 de març

Convalidació de crèdits optatius per CFGS (als estudiants de GRAU). A sol·licitar el darrer curs E-Secretaria

Q1: Sol·licitud: Del 7 al 21 d’octubre

 

Q2: Sol·licitud: Del 6 al 22 de març

Reconeixement de crèdits per activitats d'extensió universitària com Dynamics, idiomes, ... (per als estudiants de GRAU) Seu electrònica

Q1: Sol·licitud: Del 7 al 21 d’octubre

 

Q2: Sol·licitud: Del 6 al 22 de març

CONTINUÏTAT D'ESTUDIS
Sol·licitud de continuïtat d’estudis (no aptes de rendiment de 1r any / Fase Inicial /...)  E-Secretaria

Q1: Sol·licitud: fins el 15 de juliol - Matrícula 5 i 6 de setembre

 

Q2: Sol·licitud: fins el 15 de febrer - Matrícula 9 i 10 de febrer

 

Resolució: consultar E-Secretaria

MOBILITAT
Sessió informativa per estudiants que volen marxar el curs 2023/24 (QTardor i QPrimavera) Presencial

MATÍ: 14 de desembre a les 12h 

TARDA: 14 de desembre a les 14.30h

Sol·licitud de mobiliat per al curs 2023/24 E-Secretaria

Gener - Febrer 2023

TREBALL FINAL D'ESTUDI
Inscripció i registre Aplicació Borsa de TFE

Q1: Del 4 al 30 de juny de 2022

 

Q2: Del 3 d'octubre al 27 de gener de 2023

Matrícula del TFE E-Secretaria

Els mateixos dies que la matrícula ordinària

Sol·licitud de modificació del règim de confidencialitat del TFE Seu Electrònica

 

TÍTOL
Sol·licitud de títol E-Secretaria

Q1: A partir de mitjans de febrer

Q2: A partir de mitjans de juliol

Recollida de títol o Suplement Europeu del Títol (SET) Gestió acadèmica. Consulta el nostre horari