Vés al contingut (premeu Retorn)

Suport als membres de l'Equip Directiu

Des de l'ARICQ donem suport a l'Equip Directiu.

Des de l'Àrea de Relacions Institucionals, Comunicació i Qualitat prestem tasques de suport als membres de l'Equip Directiu de l'escola en general i més específicament:

  • Al Director de la UPC Manresa en la convocatòria de reunions de l'Equip Directiu, agenda, comunicacions institucionals, signatures...
  • Al Secretari Acadèmic en el suport en la gestió dels Òrgans de Govern, el suport en l'organització dels processos electorals de l'escola i en l'elaboració de la Memòria de la UPC Manresa.
  • A la Sotsdirectora de Comunicació i Estudiantat donant suport en l'organització dels actes de promoció, d'orientació i acollida descrits al catàleg de serveis d'aquest portal.
  • Al Sotsdirector de Planificació i Qualitat donant suport al Sistema de Garantia Interna de la Qualitat i
  • A la Cap de la Unitat Transversal de Gestió donant suport en tasques administratives.

 

 

Actualitzat:  07/11/2022