Comparteix:

Tiquet ARICQ: Difusió de notícies i esdeveniments

Per sol·licitar difusió de notícies o esdeveniments mitjançant diferents canals: web, pantalla vestíbul, mitjans de comunicació, enviament de mails, xarxes socials i canal de telegram cal emplenar el formulari corresponent.

FORMULARI DE SOL·LICITUD PRÈVIA A LA NOTÍCIA O ESDEVENIMENT*

FORMULARI DE SOL·LICITUD DURANT LA NOTÍCIA O ESDEVENIMENT*

FORMULARI DE SOL·LICITUD POSTERIOR A LA NOTÍCIA O ESDEVENIMENT*

Feu atenció a l'ortografia i a les variables que es van indicant al formulari.

Per assegurar que la difusió es faci en la data demanada, cal fer la sol·licitud amb prou antelació.

*La difusió final pot no coincidir en tots els aspectes amb allò sol·licitat, atenent a criteris d'adequació, efectivitat i quantitat de sol·licituds. Per a resoldre dubtes o fer comentaris, escriure a comunicacio.epsem@upc.edu