Vés al contingut (premeu Retorn)

Tràmits

 • Orientació i acollida a l’estudiant
  • Sessions d’orientació a l’estudiant de nou accés de graus i màsters
  • Sessions d’informació dels programes de mobilitat internacional. Relacionats amb la matrícula
 • Abans de la Matrícula
  • Autorització de matrícula
  • Afegir/treure assignatures al Potencial de matrícula
  • Ampliació del número de crèdits a matricular
  • Canvi de modalitat dedicació als estudis
  • Ordre SEPA: Pagament domiciliat o fraccionat de matrícula
  • Alta i baixa d’assignatures
  • Assignació de codis a les assignatures
  • Creació de grups d’assignatures
  • Gestió del procés de matrícula
 • Després de la Matrícula
  • Modificacions de matrícula
  • Canvi de grup
  • Intercanvi automàtic de grups entre estudiants per l’e-secretaria
  • Renúncia de matrícula
  • Devolució d’import de matrícula (preus públics)
  • Enquesta a l’estudiantat de nou accés
  • Gestió de les convocatòries de TFE
 • Relacionades amb l’avaluació curricular
  • Fer constar informació per a l’avaluació curricular
  • No avaluar curricularment
  • Revisió d’avaluació curricular
 • Relacionades amb la permanència i el rendiment
  • Rendiment
  • Continuïtat d'estudis
 • Certificat Acadèmic Personal
 • Certificats de situació de l'expedient
 • Adaptació als estudis de Grau
 • Assegurança escolar
 • Compulses
 • Legalització de documents
 • Homologació de títols estrangers
 • Instància al director de l'EPSEM
 • Instància al rector de la UPC