Vés al contingut (premeu Retorn)

BOTO DE TUTORIAL DE FACIL

Serveis

A través de l'aplicatiu FACIL qualsevol PDI i PAS podrà demanar al SOM la resolució d'una incidència

 Manteniment

  • Manteniment correctiu

Es gestionaran i resoldran totes les incidències que puguin sorgir de la utilització de totes les infraestructures, espais i equipament del campus, així com les noves necessitats.

  • Manteniment preventiu

Es coordinarà i es programarà a través del SOM quin seràn els elements susceptibles de rebre aquest tipus de manteniment.         

  • Manteniment normatiu

Serà el manteniment realitzat cada certa peridiocitat amb l´objectiu de que els espais i instal·lacions del Campus compleixin amb la normativa de seguretat aplicable.

  • Manteniment d´accesos Onity
 Manteniment del sistema de panys electrònics, targetes per l'accés a laboratoris, aules, despatxos i gestió de la base de dades d´usuaris del sistema.
 

Obres

Dintre d´aquest apartat el SOM treballa conjuntament amb les direccions de l´Escola, la Unitat Transversal de Gestió i el Servei d´Infraestructures en la planificació estratègica tant a nivell executiu com pressupostari dels projectes que a mitjà i llarg termini es duran a terme al Campus UPC Manresa.

 

Gestió energètica

Gestió, supervisió i adquisició de dades per tal de millorar les intal·lacions de climatització del Campus reduint les hores de funcionament quan sigui necessari i per tant al mateix temps reduint costos i emissions de CO2.
Dintre d´aquesta estràtegia progressivament s´estan ampliant en número d´elements que poden ser controlats telemàticament i dels qual es poden obtenir dades per millorar el rendiment general de la instal·lació.


 

Oficina tècnica

Revisió i actualització dels plànols de les instal·lacions i espais així com de d´inventaris dels diferents elements del Campus

  

Senyalització i retolació

Gestió de la retolació d´espais, de la senyalització d´emergència i dels elements de Protecció Contra Incendis (PCI)

 

 

Trasllat de mobiliari

Realitzar o coordinar els trasllats de mobiliari dintre dels espais del Campus amb el recolzament si s´escau del personal de consergeria i PAS dels departaments involucrats

 

Recolzament d´activitats

Suport logístic d´activitats docents, lúdiques o d´altre tipus que es puguin realitzar als espais del Campus amb el recolzament si s´escau del personal de consergeria i PAS dels departaments involucrats 

 

 Actualitzat:  15/01/2021