Comparteix:

Llistat de laboratoris

Laboratoris del Campus UPC-Manresa, amb descripció i adreça electrònica de/la tècnic/a adscrit/a.

Laboratori Unitat Tècnic/a
Laboratori d'Anàlisi químic 750-EMIT
Laboratori de Bioprocessos 750-EMIT
Laboratori de  Mines-Mineralogia (Museu) 750-EMIT
Laboratori Processament Mines 750-EMIT
Laboratori de Química I 750-EMIT
Laboratori de Química II 750-EMIT
Laboratori de Mecànica de Fluïds i Motors Tèrmics 750-EMIT
Laboratori de Resistència de Materials i Mecànica 750-EMIT
Laboratori de Ciència dels Materials  750-EMIT
Taller de Mecànica 712-EM ,
Laboratori de Màquines elèctriques 709-EE
Laboratori de Física 750-EMIT
Laboratori de Control i Automatització  330-EPSEM ,
Laboratori d'Electrònica 330-EPSEM ,  
Laboratori de Sistemes Electrònics 330-EPSEM ,
Laboratori de Recerca Electrònica 750-EMIT ,
Laboratori de Comunicacions 750-EMIT ,
Laboratori de Recerca CAVE 330-EPSEM
Laboratori d'Automoció 330-EPSEM