Comparteix:

Serveis

 

  • Assessorament en adquisicions de material de laboratori.  

  • Instal·lació, configuració i manteniment del material i l'equipament de laboratori.

  • Serveis tècnics de suport a la recerca i transferència de resultats (assaigs, anàlisis, mesures, prospeccions, realització de prototips, treballs de camp).

  • Serveis tècnics de suport a la docència (preparació de materials i ajut en la realització de les pràctiques acadèmiques). 

  • Elaboració de documentació tècnica (procediments segurs de treball i d'equips). 

  • Atenció als usuaris del laboratori (en graus, màsters i doctorands).

  • Suport en activitats de promoció dels estudis universitaris de l'EPSEM.

  • Aplicació de la normativa de tractament i gestió de residus de laboratori.  

  • Aplicació de la normativa en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.